IFS terapi

Interal Family Systems Therapy

IFS TERAPI

IFS är en form av psykoterapi som arbetar utifrån idén att människan består av olika delar. Varje del har värdefulla och viktiga roller att spela. Våra livserfarenheter kan dock skapa obalans i vårt inre system som hämmar oss från välbefinnande. Genom att identifiera de olika och ibland motsatta känslor och tankar vi har, och öva på att lyssna inåt med respekt, acceptans och medkänsla, kan vi hela de delar (känslor) som annars hindrar oss från att vara mer Självledda och därmed kunna fatta gynnsamma beslut.

Pris: 800kr för 60 minuter
Boka dig via mail till info@nackayogastudio.se
Terapeuter: Ebba Forsberg och Anuschka Hallander

Nacka Yoga Studio

Besöksadress:
Järnvägsgatan 30
131 54 Nacka