Ashtangayoga

ASHTANGA VINYASA YOGA

En kraftfull och transformerande yogaform där du följer ett fast rörelsemönster i ett meditativt flöde. En ashtangaklass kan vara ledd, men stegvis lär du dig serien och kan så småningom välja att utöva sk Self Practice eller ” Mysore style”.

ASHTANGA Grundkurs

För dig som inte sedan tidigare har erfarenhet av Ashtangayoga. Kursen fokuserar på Solhälsning A och B, de stående positionerna och avslutande sekvensen. Du kan gå grundkursen flera terminer, tills du känner dig redo att kliva vidare.

 

Ashtanga Fortsättningskurs

För dig som gått en grundkurs eller vill återuppta din ashtangapraktik och tycker det är skönt med guidning. Vi fokuserar på grundläggande teknik och andning samt väver även in en del filosofi inom Ashtanga. Klasserna är ledda genom solhälsningarna, de stående positionerna och fram till den sittande och avslutande sekvensen.

 

ashtanga mysore

Ashtanga Yoga enligt Self Practise metoden, The Mysore Style. Du behöver inga förkunskaper, du får instruktioner efter din erfarenhet och och nivå. Men en helgkurs rekommenderas för att bekanta dig med grunderna.

 

ASHTANGA LED HALF PRIMARY

Led Half Primary är en “counted” ledd klass fram till positionen Navasana, varefter gruppen guidas vidare mot avslut. Klassen riktar sig till dig som är bekant med ashtangayogans solhälsningar, stående sekvens, första halvan av Primary (första serien) samt Backbend sekvensen (halvbryggor/bryggor) och Finishing asana (avslutningssekvensen).

Denna klass är ett komplement till en regelbunden Mysore practise med syfte att lära sig rörelseordningen och det korrekta vinyasasystemet. När läraren leder enligt “the vinyasa count” förankras synkroniseringen av andning och rörelse (vinyasa), samtidigt som transitions/övergångarna (hur man går in och ut ur varje position) tydliggörs och lagras in.

För att delta krävs inte att du kan hela serien. Du är med så långt som du har blivit introducerad i serien. Du kan därifrån sitta kvar och vila eller observera för att sedan åter vara med när det är dags för bakåtböjar och avslutningsdelen. Modifieringar och alternativ ges vid behov för att individanpassa i såväl positioner som flöde.

Öppna klasser

MÅNDAGAR
Ashtanga mysore
6:30 – 8:00
Eva Ehrnberger

ONSDAGAR
Ashtanga mysore
6:30 – 8:00
Eva Ehrnberger

TORSDAGAR
Ledd ashtanga
6.30-8.00
Alexandra Frank

Ledd ashtanga, alla nivåer
17.30-19.00
Alexandra Frank

FREDAGAR
Ashtanga mysore
6:30 – 8:00
Eva Ehrnberger

LÖRDAGAR
Led Counted Class
8.30-10.00
Eva Ehrnberger

Grundkurs VT19

 

 

 

 

 

Fortsättningskurser VT19

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress:
Järnvägsgatan 30
131 54 Nacka

Postadress:
Hesselmanstorg 5
131 54 Nacka